Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
Podstawowe informacje

GMINA KREMPNA
Powierzchnia: 204km2, w tym lasy ok. 70% powierzchni
Liczba mieszkańców: 2072
Powiat jasielski, województwo podkarpackie
W skład gminy wchodzą miejscowości: Grab, Ożenna, Kotań Krempna, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Os. Wrzosowa Polana

Krempna - w tej gminie Wisłoka płynie wąską doliną, kamienistym korytem, tworząc malownicze przełomy np. między Nieznajową a Rozstajnem oraz między Ostrysznem a Myscową. Tutaj rozpoczynają się górskie leśne ostępy Beskidu Niskiego. Około 65% gminy zajmuje Magurski Park Narodowy utworzony w 1995r., z niezwykle bogatą florą i fauną. Osobliwością przyrodniczą są siedliska bobrów na potoku Ryjak. Wieś Krempna - siedziba gminy i Magurskiego Parku Narodowego leży w głębokiej dolinie na lewym brzegu Wisłoki, graniczy ze Słowacją. Przez wieki Krempną zamieszkiwali Łemkowie, wysiedleni stąd w akcji "Wisła". Obecni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem i leśnictwem, powstają pierwsze gospodarstwa agroturystyczne. Szansą na rozwój gminy jest turystyka, realizacja zbiornika wodnego na rzece Wisłoce zwiększy atrakcyjność tych pięknych terenów.

Warto zobaczyć:
Krempna - cerkiew drewniana z XVIIIw., czaty łemkowskie (chyże) z XIXw., cmentarz z I wojny światowej, pod Żydowskim pomnik przyrody - klon jawor Świątkowa Wielka, Świątkowa Mała - drewniane cerkwie z połowy XVIIIw., stare cmentarze łemkowskie z kamiennymi nagrobkami Ożenna- kamienne krzyże prawosławne na dwu cmentarzach wojskowych z I wojny światowej oraz kwatera żołnierska na cmentarzu wiejskim, w tej miejscowości przejście graniczne na Słowację funkcjonuje w ramach tzw. Małego ruchu granicznego Grab - chaty łemkowskie z przełomu XIX i XXw., cmentarz ze starymi kamiennymi nagrobkami, dwa cmentarze z I wojny światowej Kotań - drewniana cerkiew grekokatolicka z XVIIIw. przebudowana w XIXw. obok lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej (nagrobki z okolicznych cmentarzy) oraz ponad dwustuletnie lipy.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 12:08:44 Informację zaktualizowano 2010-01-05 12:59:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku