Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2017
° Wybory Samorządowe 2018
°  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Izb Rolniczych 2019
° Wybory ławników kadencja 2020 - 2023
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory Prezydenckie 2020
° Wybory ławników kadencja 2024 - 2027
° Wybory do Sejmu i Senatu 2023
° Wybory do Izb Rolniczych 2023
° Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenie o naborze wniosków - Opieka wytchnieniowa
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Preferencyjna sprzedaż węgla
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i Referenda strona główna 

Wybory i Referenda

Zobacz:
   Wybory Prezydenckie 2010
   Wybory Samorządowe 2010
   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
   Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2013
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory Samorządowe 2014
   Wybory Prezydenckie 2015
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015
   Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2017
   Wybory Samorządowe 2018
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory do Izb Rolniczych 2019
   Wybory ławników kadencja 2020 - 2023
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   Wybory Prezydenckie 2020
   Wybory ławników kadencja 2024 - 2027
   Wybory do Sejmu i Senatu 2023
   Wybory do Izb Rolniczych 2023
   Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.
wersja do druku