Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2017
° Wybory Samorządowe 2018
°  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Izb Rolniczych 2019
° Wybory ławników kadencja 2020 - 2023
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i Referenda > Wybory do Sejmu i Senatu 2011 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08.08.2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 10:57:58, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-23 13:53:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 26.08.2011 r.

dot. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 12:42:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja Państowej Komisji Wyborczej z dnia 09.08.2011 r.

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 13:36:58, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 14:13:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.09.2011 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 09:37:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 07.09.2011 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 13:06:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 08.09.2011 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 13:09:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Komunikat Krajowego Biura Wyborczego-Delegatury w Krośnie

z dnia 13.09.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 14:31:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 19.09.2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 11:42:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja z dnia 21.09.2011 r.

o składach Obwodowych Komisjach Wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 14:02:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20.12.2011 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 09:53:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku