Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 03.03.2010 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-03 08:51:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.01.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 66/1, 66/2, 62, 61/2 położonych w miejscowości Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 14:29:27 Informację zaktualizowano 2012-01-17 14:30:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.01.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneego pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 84/5, 84/7, 84/3, 407, 85/1, 86/6 położonych w miejscowości Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 14:36:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.01.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o uataleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 08:51:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Postanowienie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.01.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 11:35:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Postanowienie Wójta Gminy Krempna z dnia 25.01.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-25 09:34:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.02.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 66/1, 66/2, 62, 61/2 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 08:39:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójt Gminy Krempna z dnia 29.02.2012 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 66/1, 66/2, 62, 61/2 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 08:45:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.02.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 84/5, 84/7, 84/3, 407, 85/1, 86/6 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 08:51:08, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.02.2012 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 84/5, 84/7, 84/3, 407, 85/1, 86/6 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 08:56:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Postanowienie Wójta Gminy Krempna z dnia 19.03.2012 r.

dot. inwestycji - Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-22 08:09:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.10.2012r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-12 08:13:13, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.10.2012 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 13:02:01, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.10.2012 r.

o postępowaniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 08:26:32, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.10.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :Rozbudowa zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 08:31:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.11.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Stacja bazowa telefonii komórkowej 8219 Ożenna Granica" na działkach nr ewid. 97/12 i 97/9 położonych w miejscowości Grab

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 11:34:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 16.11.2012 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 11:03:23, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 19.11.2012 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 11:54:39, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 02.01.2013r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w ciągu drogi powiatowej...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 10:08:31, wprowadzający: Barbara Stoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 22.02.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi Iwla-Polany-Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 09:07:42, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 22.02.2013 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi Iwla-Polany-Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 09:13:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 14.05.2013 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Budowa oświatlenia zewnętrznego drogi wojewódzkiej w miejscowości Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 11:58:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 21.06.2013 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania Budowa oświatlenia zewnętrznego drogi wojewódzkiej nr 992 zlokalizowanego na działce nr 587 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 13:03:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.06.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wojewódzkiej nr 992 zlokalizowanego na dzaiałce nr 587 w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 09:42:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 03.07.2013 r.

o wszczęciu postępowania - Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi powiatowej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:57:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 30.07.2013 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa energetycznej linii napowietrznej typu AsXSn w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 13:07:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 09.08.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi powiatowej nr 1909R w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 10:25:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.09.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii napowietrznej w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 09:28:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 16.10.2013 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 11:12:19 Informację zaktualizowano 2013-10-16 11:18:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Decyzja Wójta Gminy Krempna z dnia 04.11.2013 r.

w sprawie umorzenia postępowania Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 12:04:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.11.2013 r.

o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 13:02:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.01.2014 r. 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie, Jasiołce

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 12:06:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.01.2014 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie, Jasiołce

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 12:11:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie  Wójt Gminy Krempna z dnia 19.08.2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Modernizacja systemów grzewczych w obiektach Magurskiego Parku Narodowego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 11:18:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 22.09.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowych niskiego napięcia w obręcie Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-22 13:11:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.09.2014 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Madernizacja systemów grzewczych w obiektach MPN

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 08:23:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Modernizacja systemów grzewczych w obiektach MPN

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 08:35:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.11.2014 r.

w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr ew. 360/2 w miejscowości. Krempna, gmina Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 10:04:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych niskiego napięcia Kotań.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 11:12:18, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 31.12.2014 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych niskiego napięcia Kotań.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 11:18:42, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 04.11.2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:,, Przebudowa mostu wraz z dojazdem na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne"

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 11:41:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 04.11.2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:,, Przebudowa mostu wraz z dojazdem na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 11:49:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 08.12.2015 r.

o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,, Adaptacja budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby Punktu Przedszkolnego".

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-08 12:02:02, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.01.2016 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej sieci napowietrzno - kablowej średniego napięcia, położonej w obrębie Wyszowatka oraz w obrębie Grab

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 14:24:42 Informację zaktualizowano 2016-01-05 14:25:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 23.02.2016 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,, Budowa linii kablowej ziemnej SN - 30kV w m. Grab oraz w m. Ożenna".

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 11:58:02, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 23.03.2016 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, Budowa energetyczna sieci napowietrzno - kablowej średniego napięcia SN 30kV obręb Wyszowatka i Grab.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 08:01:10, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, Budowa energetycznej sieci napowietrzno - kablowej średniego napięcia SN 30 kV obręb Wyszowatka i Grab.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 08:36:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27.04.2016 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 3 + 116 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 12:04:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 3 + 116 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 12:11:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27.04.2016 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 4 + 162 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 12:15:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 4 + 162 w ciągu drogi powiatowej nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 12:18:34, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.05.2016 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej ziemnej SN - 30kV w miejscowości Grab oraz w miejscowości Ożenna.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 10:10:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, Budowa linii kablowej ziemnej SN - 30 kV w miejscowości Grab oraz w miejscowości Ożenna ".

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 10:15:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 25.07.2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 13:58:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 02.08.2017 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023.

Raport z konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017 – 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 13:47:18, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 14.11.2017 r.

dotyczące opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Krempna na okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 10:41:17 Informację zaktualizowano 2017-12-05 09:25:08, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 10.01.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu ,, zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załącznik 1

Załącznik do prognozy

Zmian Studium Prognoza

Oświadczenie

Projekt uchwały Zmiana Studium Krempna

Rysunek

Studium Krempna Rysunek

Studium Krempna

Uwarunkowania Zmiany Studium

Uzasadnienie Zmiana Studium.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 11:41:01, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 11.01.2018 r.

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzecz Wisłoce "

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 15:00:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 23.02.2018 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce ".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 13:36:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:15:12, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.03.2018 r.

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,, Remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby dział. Centrum Aktywności Loalnej Społeczności oraz siłowni wewnętrznej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 12:31:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.05.2019 r.

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,, Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905 R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 08:29:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.07.2019 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,, Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905 Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 13:15:08, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.07.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,, ,, Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905 Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała".

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 13:29:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.01.2020 r.

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa słupowej stacji transformatorowej Myscowa 4 wraz z nawiązaniem do linii SN i nN" ...

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 14:56:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.03.2020 r.

o postanowieniach wydanych w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej Myscowa 4 wraz z nawiązaniem do linii SN i nN"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-23 14:16:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej Myscowa 4 wraz z nawiązaniem do linii SN i nN"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:03:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.05.2020 r.

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,, Wykonanie dwóch parkingów o utwardzonej nawierzchni położonych częściowo w pasie drogowym przy drodze powiatowej nr 1909 R ...

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-20 12:54:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.07.2020 r.

w sprawie wydanych postanowień dla zadania pn. ,, Wykonanie dwóch parkingów przy drodze powiatowej numer 1909 R"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 13:32:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.07.2020 r.

w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn. ,, Wykonanie dwóch parkingów przy drodze powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Ożenna".

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 13:36:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.02.2021 r.

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego „Wykonanie parkingu wraz ze zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Świątkowa Wielka”

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-24 14:42:54, wprowadzający: Justyna Dziuń


Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.04.2021 r.

o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym „Wykonanie parkingu wraz ze zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Świątkowa Wielka”

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-12 14:40:51, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 28.04.2021 r.

w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji pn. ,, Wykonanie parkingu wraz ze zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Świątkowa Wielka”,

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 13:21:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 10.05.2021 r.

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na dz. nr ewid.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 14:19:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.06.2021 r.

o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górski

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 12:36:12, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.07.2021 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa trzech przepustów (P01, P02, P03) oraz budowa przejazdu w bród".

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 15:03:11, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.12.2021 r.

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: ,, Modernizacja budynku nr 29 w Krempnej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby muzeum lokalnego wraz z budową wiatrołapu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-09 07:52:35, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 04.01.2022 r.

o wydanych postanowieniach dotyczących. ,, Modernizacja budynku nr 29 w Krempnej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby muzeum lokalnego wraz z budową wiatrołapu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 14:58:11, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.01.2022 r.

o wydaniu decyzji dotyczącej ,, Modernizacja budynku nr 29 w Krempnej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby muzeum lokalnego wraz z budową wiatrołapu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 14:58:40, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.05.2022 r.

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Świątkowa Mała".

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:07:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27.06.2022 r.

o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Świątkowa Mała".

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-27 14:17:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.06.2022 r.

o wszczęciu postępowania ws. Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kotań - os. Wrzosowa Polana"

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 10:56:17, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 14.07.2022 r.

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Świątkowa Mała”

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 10:59:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 21.07.2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krempnej na potrzeby stołówki” na dz. nr ewid. 35 w miejscowości Krempna, gm. Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:40:10, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku