Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Narodowy Spis Powszechny 2021 strona główna 

Narodowy Spis Powszechny 2021

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Krempna z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 14:20:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Ogłaszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych -aktualizacja w  związku z pismem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z dnia 01.02.2021 r. 

Treść ogłoszenia

Formularz

informacja - przedłużenie naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 14:23:16 Informację zaktualizowano 2021-02-02 13:55:02, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku