Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 r. strona główna 

2013 r.
Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 07.01.2013 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Krempna z dnia 07.04.2004 r. z późn. w sprawie szkolenia obronnego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 11:51:51 Informację zaktualizowano 2013-01-23 11:57:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 07:41:03, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 24.01.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 07:42:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 31.01.2013 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:52:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 07.02.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Krempnej w ramach projektu pn:" Indywidualizacja naucznia w kl. I-III na terenie gminy Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:53:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 20.02.2013 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Krempna w 2013 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 12:15:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 28.02.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy powyżej 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:47:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 28.02.2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:51:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 07.03.2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2013 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 11:47:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 07.03.2013 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 08:31:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2009 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 09:11:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 12.03.2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Wójta Gminy Krempna z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 09:15:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 19.03.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 10:07:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie cz. I

Sprawozdanie cz. II

Sprawozdanie cz. III

Sprawozdanie cz. IV

Sprawozdanie cz. V

Sprawozdanie cz. VI

Sprawozdanie cz. VII

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 10:14:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 22.03.2013 r.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia norm ich przydziału

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 11:16:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 29.03.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 08:08:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013 r.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków czystości i herbaty oraz ustalania norm ich przydziału

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 08:11:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 08.04.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-08 14:06:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 15.04.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego w budynku nr 7 w Krempnej przeznaczonego do najmu na działalność handlowo-usługową do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 11:42:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:09:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 24.04.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego Remont drogi gminnej Myscowa-Cmentarz oraz Remont drogi gminnej Polany -Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 14:03:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 29.04.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 09:18:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 29.04.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas określony do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 09:25:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 07.05.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - etap I"

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 13:45:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 07.05.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-10 10:55:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 08.05.2013 r.

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości i budynku szatni w Kotani stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna na rzecz Ludowego Klubu Sportowego Wrzos Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-10 10:57:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 08.05.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-10 10:57:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 10.05.2013 r.

w prawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-10 11:04:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 10.05.2013 r.

w sprawie określenia wzoru oświadczenia osoby podejmującej się wyrabiania drewna na opał na potrzeby własne w lesie komunalnym wsi Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 10:49:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 22.05.2013 r.

w sprawie powołania eksperta oceniającego zgodność złożonych ofert z SIWZ do Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 12:43:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 07.06.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbór odpadów i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z teren Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-07 11:17:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 12.06.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas określny do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 08:55:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 18.06.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy na czas określony do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:15:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 18.06.2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:44:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:45:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:46:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:47:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 02.07.2013 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:47:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 02.07.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:50:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 03.07.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 20/1 i 51/4

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 10:53:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 31.07.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 12:46:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 07.08.2013 r.

w sprawie powołania i składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 11:55:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 07.08.2013 r.

w sprawie wydawania napojów zimnych dla pracowników Urzędu Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 12:00:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 08.08.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 12:02:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 12.08.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Krempna, dz. o nr ewid. 435

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-12 12:55:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 12.08.2013 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 08:32:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 12.08.2013 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 08:35:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 12.08.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 08:38:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 12.08.2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowaści obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-16 11:28:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 14.08.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krempnej nr ewid. 145 o pow. 0,1528 ha.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Świątkowej Wielkiej nr ewid. 243/2 o pow. 0,1145 ha.

Informacja o wyniku przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-16 11:29:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 14.08.2013 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego oraz gospodarki paliwami płynnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 13:09:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 27.08.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont drogi gminnej Myscowa-Cmentarz oraz Polany-Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 13:10:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 03.09.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont cmentarzy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-03 14:37:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 11.09.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 12:01:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 11.09.2013 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:09:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 11.09.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:12:38, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 12.09.2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2014.

Zał. Nr 1 Projekt planu dochodów

Zał. Nr 2 Plan wydatków UG Krempna na rok 2014

Zał. Nr 3 Plan wydatków Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół ne rok 2014

Zał. Nr 4 Plan wydatków Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół na rok 2014

Zał. Nr 5 Plan wydatków Publicznego Gimnazjum na 2014

Zał. Nr 6 Plan wydatkow stołówki szkolnej na 2014

Zał. Nr 7 Plan wydatków świetlicy szkolnej na 2014

Plan wydatków schroniska młodzieżowego na rok 2014

Zał. Nr 9 Plan wydatków jednostek OSP na rok 2014

Zał. Nr 10 Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Zał. Nr 11 Plan wydatków GOPS na rok 2014

Zał. Nr 12 Projekt planu wydatków inwestycyjnych

Zał. Nr 13 Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Krempna na rok 2014

Zał. Nr 14 Projekt planu finansowego instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:24:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 16.09.2013 r.

w prawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1908R na działce nr ew. 395 położonej w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:44:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie udziału w kompleksowym ćwiczeniu powiatowym zgrywającym obronnym

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 12:59:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Myscowa, dz. o nr ewid. 890, 912/1

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:00:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 27.09.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 13:28:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 27.09.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 09:52:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 30.09.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 09:53:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 01.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Adaptacja pomieszczeń gimnazjim w Krempnej na potrzeby realizacji zadania pn. Punkt Przedszkolnyw Gminie Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 09:54:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 01.10.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrukacyjnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-04 09:08:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 01.10.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 09:13:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 09:16:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do spraw lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi transportu zbiorowego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 09:28:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 14.10.2013 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 09:31:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 14.10.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 09:35:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 14.10.2013 r.

w sprawie zmian Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 14:15:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 16.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - Etap I

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 14:19:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 17.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 14:23:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 18.10.2013 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 11:58:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 18.10.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 12:01:15, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 21.10.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 08:16:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 22.10.2013 r.  
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 12:24:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 22.10.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 12:25:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 04.11.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 12:26:11, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014-2027

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 11:06:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Krempna na 2014 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 11:31:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 15.11.2013 r.

w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 12:26:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 21.11.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 11:45:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 26.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania Budowa małej infrastruktury w formie placów zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 11:59:49, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 26.11.2013 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy w Krempnej pracującym przy obsłudze monitora ekranowego okularów chroniących wzrok, także okularów lub szkieł okularowych jednocześnie korygujących wzrok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 13:40:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie podwyższenia wartości ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 11:14:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 11:17:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 11:19:57 Informację zaktualizowano 2013-11-29 11:20:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 11:22:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 02.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 10:57:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 09.12.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr ew.395 położonej w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 10:58:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 10.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 08:45:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 27.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 12:04:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 12:07:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 12:11:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka


Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 12:14:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:10:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku