Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-06-14 12:05:31 | Data modyfikacji: 2022-06-14 12:44:40.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-06-14 12:31:01 | Data modyfikacji: 2022-06-14 12:42:46.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-08-09 12:15:38 | Data modyfikacji: 2022-06-14 12:42:46.

Konsultacjie społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030".

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania uwag

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,, Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki na lata 2022 - 2030"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:21:07 | Data modyfikacji: 2022-06-14 12:42:46.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Uchwała - Strategia rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030

Załącznik - Strategia rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-07-11 11:42:43 | Data modyfikacji: 2022-06-14 12:42:46.
Data wprowadzenia: 2023-07-11 11:42:43
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl