Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-25 15:24:34.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprostowanie zaproszenia do konsultacji

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-16 15:17:16.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Zaproszenie do konsultacji.

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-04 08:46:00.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2020 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:13:29.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2021 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:06:54.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2022 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:16:39 | Data modyfikacji: 2021-10-20 13:17:25.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2023 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-10-20 13:15:27 | Data modyfikacji: 2021-10-20 13:17:25.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-10-13 14:05:48 | Data modyfikacji: 2021-10-20 13:17:25.

Zobacz:
 Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2023-10-13 14:05:48
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl