> Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Zarządzenie Nr 13/2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-30 11:14:29.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-30 12:55:18.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-21 09:05:33.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r.

Załącznik Nr 1 cz.I

Załacznik Nr 1 cz.II

Załącznik Nr 1 cz.III

Załącznik Nr 1 cz.IV

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-26 08:37:57 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 20.03.2013 r.

Sprawozdanie cz. I

Sprawozdanie cz. II

Sprawozdanie cz. III

Sprawozdanie cz. IV

Sprawozdanie cz. V

Sprawozdanie cz. VI

Sprawozdanie cz. VII

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-30 07:47:01 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 17.03.2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:38:54 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

RB - 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2014 r.

RB - 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst. okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb - UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-24 14:32:01 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

RB - 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2015 r.

RB - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2015 r.

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb - UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-15 08:58:24 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

RB - 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016 r.

RB - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-14 10:52:03 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

RB - 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2017 r.

RB - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2017 r.

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31.12.2017

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:37:33 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 27.03.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:36:46 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Sprawozdanie PDP

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-UZ

Sprawozdanie Rb-Z

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:30:13 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 20.03.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:59:55 | Data modyfikacji: 2012-03-26 09:57:07.
Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:59:55
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl