> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Statut GOPS

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:29:01.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej
Adres: 38-232 Krempna 32
Tel. 13 4414101

Maria Wróbel
Kierownik GOPS w Krempnej

Stanisława Musiał
Starszy Pracownik Socjalny

Joanna Maciejczyk
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-09 08:26:32 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:55:54.
Zaproszenie do skladania ofert na usługi intergracji społecznej

Zaproszenie do składnia ofert

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-07 11:30:56 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:55:54.
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-09 13:15:20 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:55:54.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KREMPNA

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-05-26 11:22:44 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:55:54.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2014 r.

o cenę usługi na przeprowadzenie szkoleń zaplanowanych w ramach zadania aktywna integracja projektu Czas na aktywność w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:41:02 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:55:54.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:41:02
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl