> Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej
Adres: 38-232 Krempna 37
Tel. 13 4414299

Michał Serniak
Kierownik ZGK

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2010-02-09 10:23:02 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krempnej

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-05 13:50:21 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.11.2012 r.

Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie art.22 ust. 1

Oświadczenie art. 24 ust. 1

Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:16:51 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszeni o naborze na stanowisko referenta/podinspektora do spraw księgowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krempnej

Informacja o wyniku naboru.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:19:38 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krempnej

Informacja dot. naboru na stanowisko Głównej Księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:32:53 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie transportu nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:10:27 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:56:12.

Zobacz:
  Sprawozdania finansowe .  . 
Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:10:27
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl