> Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej
Adres: 38-232 Krempna 37
Tel. 13 4414299

Michał Serniak
p.o. Kierownik ZGK

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2010-02-09 10:23:02 | Data modyfikacji: 2016-09-07 14:48:27.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krempnej

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-05 13:50:21 | Data modyfikacji: 2016-09-07 14:48:27.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.11.2012 r.

Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie art.22 ust. 1

Oświadczenie art. 24 ust. 1

Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:16:51 | Data modyfikacji: 2016-09-07 14:48:27.
Data wprowadzenia: 2012-11-06 11:16:51
Opublikowane przez: Barbara Stoś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl