> 2011 r.

2011 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Myscowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:01:59.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.04.2011 r.

Odbudowa drogi gminnej w m. Myscowa do zabudowań Pana Centki

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał nr 9 Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-05 11:12:19.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.04.2011 r.

Remont budynku Domu Ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 520, 521

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Zał. Nr 9 Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Zał Nr 10 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-15 10:51:37.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.04.2011 r.

Odbudowa drogi gminnej Polany - Dobańce

SWIZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 8 Projekt umowy

Zał. Nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-15 11:44:40.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-19 11:28:55.
Ogłoszenie I przetarg pisemnego nieograniczonego

na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego w Krempnej

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-20 08:49:44.
Ogłoszenie

o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2011 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu

Sprawozdanie częściowe*/ Końcowe* z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-04-27 11:04:39.
Zapytanie ofertowe ZP/5/2011

Wykonanie remontu mogiły zbiorowej w Hałbowie

Formularz Ofertowy

Kosztorys Ofertowy

Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-08 13:44:39.
Zapytanie ofertowe ZP/6/2011

Wykonanie remontu mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 1 i Nr 2 w Ożennej

Formularz ofertowy

Przedmiar ribót

Dokumentacja otworzeniowa

Projekt wykonawczy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 09:34:40.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 21.06.2011 r.

Zagospodarowanie Ośrodka rekreacyjno-Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska

SIWZ

Zał Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał Nr 3 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art.24ust.1pkt2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Zał.Nr 8 Projekt umowy

Zał. Nr 9 Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Zał. Nr 10a Dokumentacja projektowa

Zał. Nr 10b Dokumentacja projektowa

Zał. Nr 10c Dokumentacja projektowa

Zał. Nr 10d Dokumentacja projektowa

Zał Nr 10e Dokumentacja projektowa

Zał Nr 10f Dokumentacja projektowa

Zał Nr 10g Dokumentacja projektowa

Zał Nr 11a Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11b Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11c Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11d Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11e Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11f Dodatkowe zdjęcia

Zał Nr 11g Dodatkowe zdjęcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:11:12.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-28 12:36:03.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.07.2011 r.

Odbudowa drogi gminnej Polany - Huta Polańska

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 8 Projekt umowy

Zał. Nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:05:00.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.07.2011 r.

Odbudowa drogi gminnej Krempna - Kołomyja - Huta Krempska

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 8 Projekt umowy

Zał. Nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-07-28 15:08:26.
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-07-29 13:46:51.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 2a Kosztory ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 ust.1

Zał. nr 5 Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2

Zał. nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa

Zał nr 9a Mapa

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-08 14:02:10.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont drogi gminnej Myscowa-Bucznik

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art.22 ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 ust.1

Zał nr 5 Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 2

Zał. nr 6 Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-12 11:55:54.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Polany - Dobańce

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 ust.1

Zał. nr 5 Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 2

Zał. nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-16 13:40:19.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna

SIWZ

Zał. nr 1 Folmularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 2a Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. nr 5 Oświadczenie art.24ust.1pkt2

Zał. nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa

Zał. nr 9a Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-30 14:15:00.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont drogi gminnej obok zabudowań Pana Edwarda Krzyżaka w Myscowej nr ewid. działki 807/7

SIWZ

Zał. nr 1 Folmularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. nr 5 Oświadczenie art.24ust.1 pkt2

Zał. nr 6 Oświadczenie o osobach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:28:06.
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Świątkowa Wielka

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-07 09:25:33.
Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia w BIP 28.10.2011 r.

w sprawie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:40:24.
Zapytanie ofertowe - data zamieszczenia w BIP 08.11.2011 r.

na wykonanie projektu budowlanego budynku wiejskiego z przeznaczeniem na świetlicę i zebrania wiejskie oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, na działce nr ewd. 35/15 w miejscowości Wyszowatka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:39:09.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - data zamieszczenia w BIP 10.11.2011 r.

na sprzedaż samochodu marki FS-Lublin ŻUK A 07

Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego ustnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:34:03.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krempna

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24. ust. 1 pkt2

Załącznik Nr 5 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 13:11:35.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - data zamieszczenia w BIP 21.11.2011 r.

na sprzedaż samochodu marki FS-Lublin ŻUK A07

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 13:35:17.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2012 r.

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Załącznik Nr 5 Wykaz robót

Załącznik Nr 6 Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:25:30.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:25:30
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl