> 2012 r.

2012 r.

Ogłoszenie

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu

Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu

Ogłoszenie wyników

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:30:28.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.03.2012 r.

Remont drogi gminnej Krempna-Kołomyja-Huta Krempska w km 0+890-1+800

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. nr 4 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. nr 5 Oświadczenie art.24ust.1pkt2

Zał. nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. nr 7 Wykaz robót

Zał. nr 8 Projekt umowy

Zał. nr 9 Mapa z lokalizacją

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-23 12:58:32.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na wydzierżawienie nieruchomości minienia komunalnego w Myscowej Nr ewid. 320/2 o pow. 1,2910 ha

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-04-18 09:27:19.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.04.2012 r.

Odbudowa drogi gminnej Kotań-Kolanin w km 0+500-0+600 oraz w km 1+570-1+875 wraz z przetustem drogowym w km 0+520 oraz odbudowa grogi gminnej Świątkowa Wielka-Wołowiec w km 0+000-0+400

SIWZ

zał nr 1 Formularz ofertowy

zał nr 2 Kosztorys ofertowy Kotań-Kolanin

zał nr 3 Kosztorys ofertowy Świątkowa Wielka-Wołowiec

zał nr 4 Oświadczenie art.22 ust. 1

zał nr 5 Oświadczenie art. 24 ust.1

zał nr 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

zał nr 7 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

zał nr 8 Wykaz robót

zał nr 9 Projekt umowy

zał nr 10 Mapa

zał nr 10 Mapa

zał nr 11 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-04-18 12:17:27.
Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2012 r.

dot. udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie drugiego etapu inwestycji: Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani

Oferta

Formularz cenowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-05-15 12:54:19.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-06-01 12:33:54.
Zaproszenie do składania ofert cenowych poniżej 14 000 Euro.

na wykonanie zamówienia " Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji w Gminie Krempna".

formularz oferty

przedmiar robót

projekt placu zabaw w Krempnej

projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu -sprzęt

projekt zagospodarowania terenu - profile

projekt placu zabaw- strefy bezpieczeństwa

projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-06-12 13:58:01.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2012r.

Remont ujęcia wody obsługującego osiedle w Ożennej.

SIWZ

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 kosztorys ofertowy

załącznik nr 3 oświadczenie Art.22 ust.1

załącznik nr 4 oświadczenie Art.24 ust.1

załącznik nr 5 oświadczenie Art.24 ust.1 pkt.2

załącznik nr 6 oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik nr 7 wykaz robót budowlanych

załącznik nr 8 projekt umowy

schemat nr 1

schemat nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-06-26 14:04:38.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.07.2012 r.

Remont kanalizacji sanitarnej przynależnej do osiedla Wrzosowa Polana w Kotani

SIWZ

załącznik nr 1 -formularz ofertowy

załącznik nr 2- kosztorys ofertowy

załącznik nr 3-oświadczenie art.22 ust.1

załącznik nr 4-oświadczenie art.24 ust.1

załącznik nr 5- oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2

załącznik nr 6-oświadczenie o uprawnieniach

załącznik nr 7-wykaz robót budowlanych

załącznik nr 8-projekt umowy

załącznik nr 9-specyfikacja techniczna

załącznik nr 10-projekt budowlany

załącznik nr 11-profil podłużny kanalizacji

załącznik nr 12-projekt zagospodarowania terenu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-03 12:14:24.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.07.2012r.

Remont drogi osiedlowej oznaczonej jako działka nr 40/154 na terenie osiedla mieszkaniowego w Kotani

SIWZ

formularz ofertowy

kosztorys ofertowy

oświadczenie art.22 ust.1

oświadczenie art.24 ust.1

oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2

oświadczenie o uprawnieniach

wykaz robót

projekt umowy

mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:29:43.
Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2012 r.

Remont cmentarzy z I wojny światowej

formularz cenowo-ofertowy

przedmiar robót-Grab

przedmiar robót-Ożenna

oświadczenie

projekt umowy

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:17:37.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2012 r.

Remont drogi rolniczej

formularz cenowo-ofertowy

oświadczenie

kosztorys ofertowy

projekt umowy

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-19 12:03:58.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2012 r.

Wykonanie wniosku aplikacyjnego z RPO WP

formularz ofertowo-cenowy

oświadczenie

wzór umowy

mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-19 12:13:13.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-03 11:46:36.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości rolnej zakrzaczonej położonej we wsi Grab, na której znajduje się nieczynne ujęcie wody

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Myscowa

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany

na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka

na sprzedaż nieruchomości rolnej zadrzewionej, niezabudowanej położonej we wsi Świątkowa Wielka

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości w miejscowości Grab

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości w miejscowości Myscowa

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości w miejscowości Wyszowatka

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości w miejscowości Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:33:41.
Zapytanie ofertowe z dnia 7.08.2012 r.

Wykonanie remontu drogi rolniczej w miejscowości Świątkowaj Mała

formularz cenowo - ofertowy

oświadczenie

kosztorys ofertowy

projekt umowy

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:48:48.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2012 r.

Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1908R Krempna-Polany-strona lewa

formularz cenowo-ofertowy

oświadczenie

projekt umowy

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:58:07.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany nr ewid. 100/2 o pow. 0,1030 ha

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 13:07:13.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.11.2012 r.

Remont drogi gminnej Polany-Dobańce

SIWZ

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie art. 22 ust. 1

Oświadczenie art. 24 ust. 1

Oświadczenie art. 24 uts.1 pkt 2

Oświadczenie o uprawnieniach

Wykaz robót

Projekt umowy

Mapa działka 353/1

Mapa działka 354/4

zmiana SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-11-02 13:40:13 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2012 r.

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2013 r.

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie art.22 ust.1

Oświadczenie art. 24 ust.1

Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Wykaz wykonanych robót

Projekt umowy

Odpowiedź na zapytanie oferenta

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-05 11:33:10 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2012 r.

Dotyczy prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w Zespole Szkół w Krempnej na terenie Gminy Krempna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

zał. nr 1-formularz ofertowy

zał. nr 2-wzór oświadczenia

zał. nr 3-wzór umowy

zał. nr 4-wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:35:14 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

na najem pomieszczenia sklepowego na działalność handlową w budynku remizy OSP Myscowa

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:16:07 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:Indywidualizacja nauczania w kl.I-III na terenie Gminy Krempna

Formularz ofertowo-cenowy

Wzór Oświadczenia Wykonawcy

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia-wersja PDF

Opis przedmiotu zamówienia-wersja EXCEL

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-18 10:52:12 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2012 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn Indywidualizacja nauczania w kl. I-III na terenie gminy Krempna

Formularz ofertowo-cenowy

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia-wersja PDF

Opis przedmiotu zamówienia-wersja Excel

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-31 12:28:55 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:58:48.
Data wprowadzenia: 2012-12-31 12:28:55
Opublikowane przez: Barbara Stoś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl