> 2015 r.

2015 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2015 r.

na najem pomieszczenia na działalność handlowo - usługową, sklep w budynku Domu Ludowego w Świątkowej Wielkiej.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:05:01 | Data modyfikacji: 2015-01-09 14:09:58.

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego wraz z budynkiem w Świątkowej Wielkiej.

Zarządzenie Nr2/2015 Wójta Gminy Krempna z dnia 08.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Opis stanu technicznego budynku.

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:45:40 | Data modyfikacji: 2015-01-09 13:47:55.

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego z dnia 09.01.2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany.

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Krempna z dnia 09.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-09 14:04:39 | Data modyfikacji: 2015-01-09 13:47:55.

Ogłoszenie z dnia 26.01.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Wniosek o przyznanie dotacji.

Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:25:29 | Data modyfikacji: 2015-01-09 13:47:55.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę usług na przeprowadzenie szkoleń zaplanowanych dla zadania aktywna integracja projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Krempna"

Formularz oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-10 13:53:01 | Data modyfikacji: 2015-01-09 13:47:55.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2015 r.

dotyczące remontu ujęcia wody w Miejscowości Ożenna dz. nr. ewid. 3/22, 3/27.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót.

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych robót.

Zał. Nr 4 Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 5 Projekt Umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:38:52 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2015 r.

dotyczące remontu drogi gminnej Kotań - Wrzosowa polana dz. nr ewid. 40/24.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót.

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych robót.

Zał. Nr 4 Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 5 Projekt Umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:53:41 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2015 r.

na "Bankową obsługę budżetu Gminy Krempna".

Formularz cenowo - ofertowy.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:21:21 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2015 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego do Urzędu Gminy w Krempnej.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.

Zał. Nr 2 Wzór umowy.

Zał Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:29:26 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Kotań.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-09-25 09:57:38 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej - rolnej zadrzewionej, położonej w miejscowości Myscowa.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:12:30 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Krempna.

Informacjo o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:15:43 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2015 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz opracowanie wniosku o udzielenie pomocy finansowej z PROW na lata 2014 - 2020.

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.

Zał. Nr 2 Wykaz usług.

Odpowiedź dot. zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-22 13:25:41 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:50:22.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Krempna.

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-20 11:14:26 | Data modyfikacji: 2015-11-20 11:17:02.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.11.2015 r.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej - rolnej zadrzewionej, położonej w miejscowości Myscowa.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-26 12:52:57 | Data modyfikacji: 2015-11-20 11:17:02.

Ogłoszenie zamówienia - usługi z dnia 01.12.2015 r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy.

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zał. Nr 5 Wykaz usług.

Zał. Nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa.

Zał. Nr 7 Projekt Umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:36:26 | Data modyfikacji: 2015-11-20 11:17:02.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2015 r.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. ,, Adaptacja budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby Punktu Przedszkolnego".

Formularz cenowo - ofertowy.

Projekt umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-08 12:29:05 | Data modyfikacji: 2015-11-20 11:17:02.
Data wprowadzenia: 2015-12-08 12:29:05
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl