> 2015 r.

2015 r.

Uchwała Nr III/16/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 13:51:52.

Uchwała Nr III/17/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 13:56:14.

Uchwała Nr III/18/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:02:34.

Uchwała Nr III/19/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:08:11.

Uchwała Nr III/20/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół w Krempnej poprzez likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:13:00.

Uchwała Nr III/21/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia ,, Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt" na terenie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:22:11.

Uchwała Nr III/22/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:28:55.

Uchwała Nr III/23/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:32:17.

Uchwała Nr III/24/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:38:41.

Uchwała Nr III/25/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:44:09.

Uchwała Nr III/26/2015 z dnia 24.02.2015 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:49:29.

Uchwała Nr III/27/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie pomieszczeń na działalność handlowo - usługową sklep w budynku Domu Ludowego w Świątkowej Wielkiej, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:35:39.

Uchwała Nr III/28/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:41:37.

Uchwała Nr III/29/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:06:14 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:08:30.

Uchwała Nr III/30/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:15:03 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:08:30.

Uchwała Nr III/31/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współdziałania gminy z Magurskim Parkiem Narodowym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:19:41 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2014 roku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:24:16 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 26.03.2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:35:50 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/34/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:47:35 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/35/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:51:30 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/36/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 29.12.2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:01:02 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:10:44 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/38/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Krempnej poprzez likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:15:56 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/39/2015 z dnia 26.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/154/09 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:20:00 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/40/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Krempna ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-11 11:05:16 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr IV/41/2015 z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-05-11 11:09:44 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 14.05.2015 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Krempna w Stowarzyszeniu Samorzadów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-06-12 10:22:02 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr V/43/2015 z dnia 14.05.2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krempna do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-06-12 10:26:29 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:28:08 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2014.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:32:51 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 rok.

Wyjaśnienie do uchwały.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:47:38 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:40:08.

Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

Wyjaśnienie do uchwały.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:58:06 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:21:01 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej za 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:01:26 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:05:09 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/51/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:11:59 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwala Nr VI/52/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kotań, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:14:48 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:17:32 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VI/54/2015 z dnia 12.06.2015 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne należących do osób fizycznych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:23:39 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:54:35 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/56/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:00:28 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 27.08.2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:26:28 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/58/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:28:51 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 27.08.2015 r

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:34:33 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wyszowatka, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:37:14 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Grab, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:40:27 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:46:42 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VII/63/2015 z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Sanickiego na działalność Wójta Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:49:44 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:13:14 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/152/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:17:42 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:22:24 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr VIII/67/2015 z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wyszowatka, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:26:03 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/68/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:42:29 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/69/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krempnej i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:46:28 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/70/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krempna lub jej jednostkom podległy

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:49:29 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/71/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:56:56 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/72/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:59:43 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/73/2015 z dnia 30.10.2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:25:47 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:29:35 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:35:24 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:39:38 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała NR X/77/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:01:08 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/78/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m 3 wody, ścieków w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:06:07 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/79/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:19:02 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/80/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:23:23 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:39:14 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:45:00 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania niektórych odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:49:14 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Uchwała budżetowa na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:29:47 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr XI/85/2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:33:41 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr XI/86/2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:38:31 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:02:29.

Uchwała Nr XI/87/2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:43:54 | Data modyfikacji: 2016-02-03 13:45:34.

Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 2*9.12.2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, udzielonych dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:02:22 | Data modyfikacji: 2016-02-03 13:45:34.

Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:07:16 | Data modyfikacji: 2016-02-03 13:45:34.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:07:16
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl