> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr XXIX/212/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:41:27.

Uchwała Nr XXIX/213/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 rok.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:09.

Uchwała Nr XXIX/214/2018 z dnia 08.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:24.

Uchwała Nr XXIX/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:51.

Uchwała Nr XXIX/216/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:06.

Uchwała Nr XXIX/217/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:57.

Uchwała Nr XXIX/218/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:29.

Uchwała Nr XXIX/219/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:46.

Uchwała Nr XXIX/220/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:03.

Uchwała Nr XXIX/221/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:21.

Uchwała Nr XXIX/222/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:41.

Uchwała Nr XXIX/223/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:11.

Uchwała Nr XXIX/224/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:50.

Uchwała Nr XXIX/225/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:09.

Uchwała Nr XXIX/226/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:49.

Uchwała Nr XXIX/227/2018 z dnia 08.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl